Compare two revisions of: Shadows And Traumas

... ... @@ -223,3 +223,7 @@ https://www.amazon.com/Deep-Meditation-Pathway-Personal-Enlightenment/dp/1478343
223 223 когато записът на личността в сянката се успокои, тогава става лесно за човека отсреща да излезе от сянката. колкото е по-предизвиквана от обстоятелствата записаната личност, колкото по-раздразнена и страдаща е, толкова по-силен е фокусът на духа вътре в сянката и толкова по-малко вероятно е да успее да се измъкне
224 224
225 225 то е като спазъм на мускул, който е толкова по твърд и необратим, колкото по-силен става. отпускането, успокоението е това, което води до отпускане и успокоение на самия мускул
226 +
227 +9
228 +================
229 +Locus of control and locus of truth in terms of the shadows
226 230