Compare two revisions of: Alex and Me

... ... @@ -81,3 +81,17 @@ danny:
81 81
82 82 alex:
83 83 - ти ме дразниш. как мислиш, че се чувствам, след като приемаш думите ми на шега? но да знаеш, че повече ме драниш, когато дори ядосана не мога да се сдържа и искам да те целуна - казвайки, се доближавам до теб.
84 +
85 +
86 +
87 +
88 +
89 +
90 +
91 +"погали подсъзнанието ми, за първи път го чух да мърка" (12.11.2019)
92 +
93 +"изкривявам стрелките на часовника, за да имам вечност с теб" (29.11.2019)
94 +
95 +"оставям срещата ни на звездите" (15.01.2020)
96 +
97 +"в началото доста пресилих нещата и рибките в търбуха на делфина са обърнали кореми" (02.2020)
84 98